Slow Foxtrot

フェザーフィニッシュ           SQQ

バウンスフォールアウェイ   S&QQ
ウィーブエンディング          QQQQ
リバースウェーブの4歩        SQQS
ベーシックウィーブ             QQQQQQ
リバースウェーブの6歩        SQQSQQ
オープンインピタス             SQQ
フェザーエンディング          SQQS

前の記事

Tango7月27日スタート!

次の記事

Quick Step